Storitve
Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 
Vodenje knjige izdanih in prejetih faktur (DDV).
 
Sestava davčnega obračuna.
 
Vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije in revalorizacije.
 
Spremljanje terjatev in obveznosti - saldakonti.
 
Obračun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, dohodnine ...
 
Obračun DDV.
 
Sestava davčnega obračuna.
 
Izdelava letnih in medletnih izkazov.
 
Izdelava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine (e-izvršba).
 
Obračun zamudnih obresti.
 
Sestavljanje davčne bilance.
 
Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije.
 
Pomoč pri planiranju denarnih tokov.
 
Vodenje trgovske knjige.
 
Izdelava glavne blaganje.
 
Plačila dobaviteljem in DURS-u po internetu na podlagi pooblastila.
 
Svetovanje na področju davkov in računovodsko-finančnega poslovanja.
 
Informiranje o novih predpisih.
 
Ostale storitve po dogovoru.